Тема 2.2 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

План

1.   Соціально зумовлені характеристики особистості

2.   Поняття про характер. Типологія характерів

3.   Акцентуації характеру

4.   Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки

5.   Теорії мотивації