МОДУЛЬ ІІ ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ Тема 2.1 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

План

1.   Загальна характеристика властивостей людини як індивіда

2.   Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особис- тості

3.   Вікові індивідні властивості та особистість

4.   Статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості

5.   Основні підходи до дослідження темпераменту