Тема 1.5 ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

План

1.   Загальна характеристика гуманістичного напряму

2.   Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу

3.   Феноменологічна теорія Карла Роджерса

4.   Особистість у логотерапії Віктора Франка

5.   Екзистенційна психологія Ролло Мея