Тема 1.4 КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТОСТІ

План

1.   Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості

2.   Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже)

3.   Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі

4.   Теорія поля Курта Левіна