11.3. ФіЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ РОБІТНИКІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВАЖКОЇ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦІ

 

Середню фізичну активність мають працівники професій з механі­зованими та частково механізованими виробництвами та сфери обслу­говування. Серед них найбільш поширена професія — це водії різних видів транспорту. їхня праця, незважаючи на низку особливостей, обумовлених конкретними умовами праці, має загальні риси:

велике навантаження на зір та зоровий апарат;

значні нервово-психічні навантаження;

^ відносно низький рівень м'язової активності;

загальмованість центральної нервової системи внаслідок моно­тонної вібрації.

Тому харчування має забезпечити організм захисними компонен­тами їжі. На прикладі професії водіїв показано основні фізіолого-гігіє-нічні підходи до їхнього раціонального харчування (рис. 11.2).


ОСОЬЛИВОС 11 ПРАЦІ ВО )ЛІІВ

Рис. 11.2. Основні фізіолого-гігієнічні принципи харчування водіїв

 

ФІЗІОЛОГО-ППЄНІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ГАРЯЧИХ ЦЕХІВ

 

Інтенсивного теплового впливу зазнають металурги, ливарники, пекарі, кухарі та працівники деяких інших професій. Під час роботи в умовах високої температури в організмі людини відбувається:

У посилення обміну речовин, що призводить до підвищення їх ви­трачання;

У зниження секреції ферментів, апетиту, перистальтики кишечни­ку, що ускладнює процеси травлення та засвоєння їжі;

У зростання втрат водорозчинних вітамінів та мінеральних речо­вин, що пов'язано зі збільшенням потовиділення.


Основні фізіолого-гігієнічні принципи харчування працівників га­рячих цехів наведені на рис. 11.3.

 

Незначне збільшення у раціоні

білків, особливо моло­чних;

жирів (33%);

вуглеводів

антиоксидантна, ліпот-ропна спрямованість хар­чування

Стимуляція секреції шлунково-кишкових ферментів

овочеві страви та закуски;

бульйони;

соки;

прянощі, спеції;

зелений чай

Збільшення у раціоні вітамінів, мінеральних речовин та води

мінеральна, газована та сві-жотала вода;

чай зелений, квас;

напої, багаті на вітаміни, мі­неральні речовини;

кисломолочні напої;

рідкі страви до, під час та пі­сля роботи

 

т

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХАРЧУВАННЯ

 

Рис. 11.3. Основні фізіолого-гігієнічні принципи харчування працівників гарячих цехів

 

ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВАЖКОЇ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦІ

 

Важка фізична праця спричинює зміни гомеостазу організму. Стій­кість організму досягається мобілізацією енергетичного обміну і обміну речовин. Енергозабезпечення фізіологічних процесів відбувається за ра­хунок використання резервів вуглеводів, які незначні, а у подальшому во­но здійснюється за рахунок окислення ліпідів, запаси яких більші.


Добова потреба в різних компонентах їжі залежить від особливос­тей праці. Так, під час виконання фізичної роботи в холодних умовах доцільніше обрати білково-ліпідний тип харчування, а в нагріваючих умовах та з нервово-емоційним навантаженням — вуглеводно-білко­вий. Однак у разі тривалого фізичного напруження посилюється і біл­ковий обмін. Основні фізіолого-гігієнічні принципи раціонального ха­рчування працівників важкої фізичної праці наведено на рис. 11.4.

 

1


 

ПРИНЦИПИ ХАРЧУВАННЯ


І

 

 

Рис. 11.4. Основні фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування працівників важкої фізичної праці