11.2. ФіЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЛЮДЕЙ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ

 

Науково-технічна революція обумовила запровадження автомати­зованої системи управління. Це механізувало як фізичну, так і розумо­ву діяльність людини, значно збільшило нервово-емоційні наванта­ження. Збільшується контингент населення, зайнятого інтелектуаль­ною працею, що пов'язана з розумовим та нервово-психічним напру­женням. Великі нервово-психічні навантаження, незначні фізичні на­вантаження, ненормований робочий день можуть негативно вплинути на діяльність центральної нервової та серцево-судинної систем, на процеси обміну речовин, а саме можуть викликати:

нервово-психічні захворювання (неврастенію, неврози);

хвороби порушеного обміну речовин (ожиріння, атеросклероз, жовчнокам'яну хворобу);

захворювання серцево-судинної системи (гіпертонію, ішемічну хворобу серця);

хвороби шлунково-кишкового тракту (гастрити, коліти).

Поряд з цим, наслідками науково-технічної революції є забруднення навколишнього середовища промисловими, сільськогосподарськими, транс­портними, побутовими та іншими токсичними сполуками (ксенобіотика-ми). їжа є основним середовищем, яке характеризує рівень надходження ксенобіотиків до організму людини. Тому проблема захисту внутрішньо­го середовища організму від екологічних забруднень є актуальною.

Відомо, що харчування є одним із найважливіших важелів віднов­лення функцій організму та підвищення здатності організму протидія­ти впливу несприятливих факторів навколишнього середовища. Осно­вні фізіолого-гігієнічні принципи харчування людей розумової праці наведено на рис. 11.1.

 

Подпись:  Подпись:  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЛЮДЕЙ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЕНЕРГОЦІННОСТІ РАЦІОНУ ЕНЕРГОВИТРАТАМ

збільшення фізичного навантаження або

зменшення енергоцінності раціону

 

АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧНА. ЛІПОТРОПНА СПРЯМОВАНІСТЬ Обмеження:

тугоплавких жирів, холестерину;

легкозасвоюваних вуглеводів Збільшення:

ПНЖК-Ю3 відносно ПНЖК-со6;

вітамінів С, В2, РР, Р, фолієвої кис­лоти, холіну, інозиту;

харчових волокон

нежирних м'ясопродуктів, риби, сиру;

олії, гречаної та вівсяної крупи;

бобових, овочів, фруктів, зелені, про­дуктів моря

 

АНТИОКСИДАНТНА СПРЯМОВАНІСТЬ

Збільшення:

вітамінів А, Е, С, Р, |3-каротину;

біомікроелементів Си, Мп, Zn, 8е;

незамінних сірковмісних амінокислот

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РАЦІОНІВ

білки - 12%, у т.ч. тваринні - 55% (50% молочний білок);

жири - 30% (25%-масло вершкове, 25%-сало свиняче, 25% - олії, 25% -жир продуктів);

вуглеводи - 58%, у т.ч. 80-85% - по­лісахариди

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ БАР

вітамінами групи В, А, Е

В1 - 2 мг, В2 - 2,6 мг,

РР - 2,1 мг, С - 100 мг;

мінеральними речовинами;

Са, М& К;

повноцінними білками

 

АНТИСТРЕСОВА СПРЯМОВАНІСТЬ Збільшення:

Біологічно-активних речовин

овочів, фруктів, хліба з висівками, відвареного м'яса

Обмеження:

екстрактивних речовин;

кофеїну (міцних кави, чаю, шокола­ду);

смаженого м'яса, копчених продук­тів, гострих страв;

солі

 

 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ 4-разовий

Рис. 11.1. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування людей розумової праці