РОЗДІЛ 8 ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИМИ ОРГАНІЗМУ 8.1. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН

 

В організмі людини за допомогою сучасних аналітичних методів до­слідження виявлено близько 70 хімічних елементів. Ці елементи залежно від їхнього біологічного значення умовно поділені на три групи:

а)         незамінні елементи, що входять до складу ферментів, гормонів, віта-
мінів — О, К, Н, Са, Р, С, Б, СІ, Ш,      гп, Бе, Си, I, Мп, V, Мо, Со, Бе;

б)         постійно присутні в організмах елементи, значення яких вивчено
ще недостатньо — Бг, Ссі, Б, Вг, В, Бі, Сг, Ве, Ьі, №, Св, Бп, А1, Ва, ЯЬ,
Ті, Ая, ва, ве, Ав, Н& РЬ, Ті, Ві, БЬ, и, ТЬ, Яа;

в)         елементи, дані про кількісний вміст у тканинах, органах та фізі-
ологічній ролі, яких відсутні — Т1, М), Ьа, Рг, Бт, ТЬ, W, Яе, Аи.

Мінеральні речовини (рис. 8.1) залежно від вмісту в організмі і ха­рчових продуктах поділяються на:

^ макроелементи (містяться у тваринних і рослинних тканинах від цілих відсотків до їх сотих часток (0,01);

^ біомікроелементи (містяться у тваринних і рослинних тканинах менше тисячних часток відсотка (<0,001).

 

МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ

 

С


МАКРОЕЛЕМЕНТИ


) С


БІОМІКРОЕЛЕМЕНТИ

 

 

 

Н

КАТІОНИ *Са, *М& *К, *Ыа лужний напрямок

 

АНІОНИ *Р, Б, *С 1 кислий напрямок

Кровотворні *Си, *Бе, Со, М

Пов'язані з кісткоутворенням *Мп, Бг

Пов'язані     з ендемічними захворюваннями *Т, Б Інші *гп, Бе, М,

 

 

Рис. 8.1. Гігієнічно значуща класифікація мінеральних речовин Примітка. Незамінні мінеральні речовини.

Мікроелементи є екзогенними хімічними факторами, що відіграють значну роль у таких життєво важливих процесах, як ріст, розмноження, кровотворення, клітинне дихання, обмін речовин та інших (рис. 8.2). Мік­роелементи утворюють з білками організму специфічні металоорганічні комплекси, що є регуляторами біохімічних реакцій.

Примітка. Незамінні мінеральні речовини.

 

При порушенні співвідношення мікроелементів в організмі людини блокуються відповідні процеси обміну і можуть розвитися клінічні симптоми, головним чином пов'язані з порушенням функцій фермен­тів, до складу яких вони входять, або їх активують.

На сучасному етапі актуальність проблеми мікроелементів зросла у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища такими хімічними елементами, як свинець, фтор, миш'як, кадмій, ртуть, марганець, молі­бден, цинк та ін. Токсичні речовини у процесі технологічної перероб­ки з газоподібними, рідкими і твердими промисловими відходами по­трапляють в атмосферне повітря, воду і грунт, що сприяє формуванню в містах і промислових комплексах штучних біогеохімічних провінцій. У зв'язку з цим зростає вміст багатьох хімічних елементів у повітрі, грунті, природних водах, організмі тварин і рослин, які використову­ються населенням як продукти харчування.