6.4.ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА РОЛЬ НЕДОСТУПНИХ ВУГЛЕВОДІВ ТА НАСЛІДКИ НАДЛИШКУ ТА ДЕФІЦИТУ ЇХ У ХАРЧОВОМУ РАЦІОНІ

 

Основними незасвоюваними вуглеводами є «харчові волокна» — суміш структурних полісахаридів рослинних клітин: целюлоза, гемі­целюлоза, пектинові речовини, лігнін і неструктурні полісахариди, які зустрічаються в натуральному вигляді в продуктах харчування: ка­меді, слиз.

Харчові волокна адсорбують жовчні кислоти, холестерин, от­руйні речовини, у тому числі важкі метали, радіонукліди, канцерогени та загальмовують процеси їх всмоктування;

нормалізуюче діють на моторну функцію кишечнику та жовчо­видільних шляхів;

регулюють вуглеводний обмін, знижують адсорбцію глюкози та відповідно знижують секрецію інсуліну;

зв'язують воду та впливають на евакуаційну функцію товстого кишечнику.

Харчові волокна зменшують ризик:

цукрового діабету;

атеросклерозу, ішемічної хвороби серця;

хронічного запору, апендициту;

пухлини товстого кишечнику і прямої кишки.

 

ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА РОЛЬ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН

НАСЛІДКИ НАДЛИШКУ ТА ДЕФІЦИТУ

ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН

 

Надлишок харчових волокон:

гальмує перетравлення білків, жирів та виведення їх з організму;

посилює бродіння у тонкому кишечнику і гниття неперетравле-них білків у товстому кишечнику;

знижує адсорбцію мінеральних речовин (Са, М§, 2п, Си, Бе);

♦          зменшує вміст Са і М§ у сироватці крові. Дефіцит харчових волокон:

гальмує перистальтику кишечнику;

сприяє розвитку запорів та діскенезій;

фактор ризику раку товстого кишечнику, жовчнокам'яної хвороби.

 

ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА РОЛЬ

Пектинові речовини (пектин, пектати, пектинати):

найважливіша властивість пектинових речовин — утворення комплексів з іонами важких металів та радіонуклідів;

добре розчиняються у воді;

повністю метаболізуються у кишечнику;

♦          утворюють драглі у присутності органічних кислот і цукру. Протопектин не розчинний у воді, гідролізується протопектина-

зою, органічними кислотами при дозріванні плодів та нагріванні.

Пектинові речовини проявляють детоксикаційну, бактерицидну та гіпохолестеринемічну дії:

У адсорбують і виводять з організму отруйні речовини, важкі ме­тали, радіонукліди, глюкозу і знижують рівень її у крові хворих на ді­абет (детоксикаційна дія);

У знижують кількість гнильної мікрофлори кишечнику (бактери­цидна дія);

У інгібують всмоктування холестерину у кишечнику (гіпохолесте­ринемічна дія);

У гальмують рух хімусу у товстому кишечнику, підвищують в'язкість складових частин;

У сприяють припиненню зовнішніх та внутрішніх крововиливів, загоєнню слизової оболонки шлунково-кишкового тракту.

ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН

 

ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА РОЛЬ

Целюлоза і геміцелюлоза під дією ферментів бактерій товстого кишечнику частково гідролізуються з утворенням вуглекислого газу, водню, метану, летких жирних кислот, які є джерелом енергії для жит­тєдіяльності бактерій.

Целюлоза перетравлюється целюлозобактеріями товстого кишеч­нику на 5-10 %. Перетравлюваність геміцелюлози близько 80 % целю-лозобактеріями.

Целюлоза і геміцелюлоза:

прискорюють швидкість проходження хімусу по кишечнику;

знижують інтенсивність травлення, адсорбцію, метаболізм жи­рів, вуглеводів, білків;

здатні змінити обмін стеринів та баланс мінеральних речовин (знижують адсорбцію Са, М§, 2п, Си, Бе);

адсорбують і виводять з організму холестерин, радіонукліди, то­ксичні та канцерогенні речовини, а іноді регулюючі речовини — віта­міни, біомікроелементи;

підтримують корисну мікрофлору кишечнику;

попереджують серцево-судинні захворювання, пухлини товстого кишечнику.

Лігнін — безвуглеводннй полімер клітинних оболонок:

надає структурної міцності оболонкам рослинних клітин;

зменшує травлення целюлози і геміцелюлози (лігніноцелюлозні сполуки є недоступними навіть для бактерій);

зв'язує солі жовчних кислот та інших органічних сполук (лікар­ські препарати);

гальмує або порушує адсорбцію нутрієнтів у кишечнику;

формує калові маси і скорочує транзитний час у товстому кише­чнику;

виводиться повністю з організму, не метаболізується.