Зміст

 

Вступ 

 

Частина І. ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ФУН-
КЦІЄЮ ХАРЧУВАННЯ    

 

РОЗДІЛ 1. Харчування людини як медико-біологічна та соціа-
льно-економічна проблема 

Харчування і стан здоров'я населення      

Функції їжі та фактори їх забезпечення    

Біологічна дія їжі та різновиди харчування          

Розвиток науки про харчування    

Предмет і завдання дисципліни «Основи фізіології та гі-
гієни харчування»   

 

РОЗДІЛ 2. Система травлення і процеси травлення       

Загальні закономірності процесів травлення        

Процеси травлення у ротовій порожнині. Фізіологічні
основи органолептичної оцінки якості їжі           

Процеси травлення у шлунку та вплив продуктів і тех-
нологічних факторів на них           

Травлення у дванадцятипалій кишці. Роль підшлункової
залози та печінки у процесах травлення   

Травлення у тонкому кишечнику. Фізіологічні основи і
значення вчення про порожнинне, пристінкове та внутріш-
ньоклітинне травлення       

Травлення у товстому кишечнику 

Асиміляція їжі організмом. Особливості засвоєння нут-
рієнтів           

Фізіологічні основи голоду і насичення   

РОЗДІЛ 3. Вплив харчування на функціонування основних си-
стем організму людини       

Фізіолого-гігієнічні основи нейрогуморальної регуляції
функцій організму   

Особливості будови нервової системи та сучасні уяв-
лення про діяльність нервової системи     

Гуморальна система регуляції. Функції окремих залоз
внутрішньої секреції

Вплив структури та характеру харчування на нейрогу-
моральні процеси     

Фізіолого-гігієнічні основи діяльності серцево-судинної
системи         

Роль харчування у функціонуванні серцево-судинної системи 

Частина іі. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НУТРІЄНТІВ      

РОЗДІЛ 4. Фізіолого-гігієнічне значення білків  

Фізіолого-гігієнічне значення білків та наслідки їхнього
надлишку і дефіциту у раціонах харчування        

Фізіолого-гігієнічна роль амінокислот      

Фізіологічні основи нормування білка у раціонах харчування  

Поняття біологічної цінності білків та методи визна-
чення

Засвоєння білків. Фізіолого-гігієнічні заходи щодо по-
ліпшення білкового харчування    

 

РОЗДІЛ 5. Фізіолого-гігієнічне значення ліпідів.

Характеристика ліпідів їжі 

Фізіолого-гігієнічна роль жирів, жирних кислот та нас-
лідки надлишку і нестачі їх у харчовому раціоні 

Фізіолого-гігієнічна роль фосфоліпідів та стеринів         

Поняття харчової та біологічної цінності жирів  

Фізіолого-гігієнічне обгрунтування норм споживання ліпідів  

 

РОЗДІЛ 6. Фізіолого-гігієнічне значення вуглеводів      

Характеристика та функції вуглеводів їжі

Глікемічний індекс доступних вуглеводів           

Фізіолого-гігієнічна роль доступних вуглеводів та нас-
лідки надлишку і дефіциту їх у харчовому раціоні          

Фізіолого-гігієнічна роль недоступних вуглеводів та на-
слідки надлишку і дефіциту їх у харчовому раціоні        

Фізіологічні основи нормування споживання вуглеводів          

РОЗДІЛ 7. Фізіолого-гігієнічне значення вітамінів та проблема
забезпечення ними організму         

Фізіолого-гігієнічне значення вітамінів    

Участь вітамінів у фізіологічних функціях           

Основні джерела та фізіологічна потреба у вітамінах     

Причини розвитку вітамінної недостатності та заходи
щодо боротьби з гіповітамінозами 

РОЗДІЛ 8. Фізіолого-гігієнічне значення мінеральних речовин
та проблема забезпечення ними організму           

Фізіолого-гігієнічне значення мінеральних речовин       

Участь мінеральних речовин у фізіологічних функціях  

Особливості засвоєння мінеральних речовин, основні
джерела та фізіологічні норми їх споживання      

Демінералізуючі 1

чинники.

Частина ііі. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ТА ЇХНІХ КОМПОНЕНТІВ          

РОЗДІЛ 9. Фізіолого-гігієнічна характеристика основних хар-
чових продуктів та їхніх компонентів      

Захисні властивості харчових продуктів і фактори їхньо-
го забезпечення        

Негативний вплив надмірного споживання деяких хар-
чових речовин          

Фізіологічне значення та гігієнічна оцінка продуктів
тваринного походження     

Фізіологічне значення та гігієнічна оцінка продуктів ро-
слинного походження         

 

Частина IV. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ

РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ  

РОЗДІЛ 10. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального та адек-
ватного харчування 

Обмін речовин і енергії в організмі людини        

Енергетичні витрати людини та їх складові        

Поняття про раціональне харчування та про його закони          

Фізіолого-гігієнічні вимоги до харчового раціону          

Фізіолого-гігієнічні вимоги до режиму харчування та
умов приймання їжі

 

РОЗДІЛ 11. Фізіолого-гігієнічні основи харчування різних ві-
кових та професійних груп населення      

Норми харчування для населення України          

Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування
людей розумової праці        

Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування
робітників середньої та важкої фізичної праці     

Фізіологічні особливості організму дітей і підлітків та
принципи їхнього раціонального харчування     

Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування
людей похилого віку           

Фізіолого-гігієнічні основи лікувально-профілактич-
ного харчування      

 

РОЗДІЛ 12. Фізіолого-гігієнічні основи лікувального харчування       

Фізіолого-гігієнічні основи побудови лікувальних дієт
та режиму харчування         

Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні
принципи харчування при захворюваннях органів травлення  

Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні
принципи харчування при хворобах печінки, жовчного мі-
хура та підшлункової залози          

Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні
принципи харчування при захворюваннях нирок та серцево-
судинної системи     

Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні
принципи харчування при ожирінні та цукровому діабеті        

Навчально-контролюючі тести      

Глосарій        

Список літератури   

Додатки.