3.6. РОЛЬ ХАРЧУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

 

На діяльність серця та судин впливає характер харчування. Відсут­ність у крові білків, вітамінів, солей кальцію можуть бути причиною гемофілії — захворювання, внаслідок якого порушено зсідання крові.

При атеросклерозі кров може зсідатися всередині судини і утворю­вати в ній тромби. їжа, багата на жири, холестерин, легкозасвоювані вуглеводи та кухонну сіль, бідна на ліпотропні речовини (холін, меті­онін, лецитин), може сприяти розвитку склерозу судин та скороченню тривалості життя.

Включення до раціону харчування легкозасвоюваного гемового заліза, мі­ді, кобальту, вітамінів Вь В12, фолієвої та аскорбінової кислот сприяє утво­ренню еритроцитів. М'ясо, м'ясні продукти, риба, печінка сприяють підви­щенню рівня гемоглобіну у крові та стимулюють утворення еритроцитів.

Вітамін С у харчовому раціоні сприяє підвищенню захисної дії лейкоцитів. У раціоні повинна бути достатня кількість іонів кальцію та вітаміну К, які беруть участь у зсіданні крові.

Надлишок лінолевої кислоти в раціоні (соняшникова, кукурудзяна олія містять велику кількість її) сприяє виникненню внутрішньо-судинних тро­мбів внаслідок утворення з неї арахідонової кислоти, яка є джерелом тром-боксанів. Ці речовини викликають агрегацію тромбоцитів. Поліненасичені жирні кислоти родини ю-3 (ліноленової) протидіють підвищенню коагуля­ції крові, запаленню судин, їх звуженню і підвищенню артеріального тиску.

В утворенні еритроцитів беруть участь гістидин, тирозин, мікро­елементи: Бе, Си, гп, Со, Мо та вітаміни — С, В12, фолієва кислота, а гемоглобіну — ізолейцин, аргінін.

В утворенні лейкоцитів беруть участь амінокислоти гістидин і ти­розин, а захисній їх функції сприяє вітамін С.

У процесах зсідання крові беруть участь вітамін К і кальцій.

Поліпшують функціонування кровоносної системи в цілому фені­лаланін; знижує гостроту анемій — гістидин.

Виникненню тробмів у судинах (рис. 3.8) сприяє надмірне споживання лінолевої і арахідонової кислот (арахідонова кислота — джерело тромбо-ксану) та дефіцит ПНЖК 0)3 (вони протидіють підвищенню зсідання крові).

 

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ холестерину

легкозасвоюваних вуглеводів легкозасвоюваного Са і окремо від нього щавлевої кислоти

тригліцеридів коротко- та серед-ньоланцюгових жирних кислот алкоголю

прооксидантів їжі (у великих кі­лькостях вітаміни С, О, ПНЖК)

виснаження захисту від вільних радикалів як результат надмірного споживання ПНЖК

РОЗВИТОК СКЛЕРОЗУ СУДИН

І

ДЕФІЦИТ У ХАРЧУВАННІ

ліпотропних речовин (холіну, метіоніну, лецитину)

вітамінів та вітаміноподібних речовин (С, Р, Вб, В12 , РР, А, Е, іно­зиту, ліпоєвої кислоти)

мінеральних речовин (Mg, К, I, гп, Сг)

жирних кислот родини (03

[3-ситостерину

харчових волокон

 

 

Рис. 3.8. Причини виникнення склерозу судин


68        н. м. зубар

 

Подпись:

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

Сутність нейрогуморальної регуляції функцій організму.

Структура нейрогуморальної системи регуляції.

Будова нервової тканини.

Рефлекторний принцип роботи центральної нервової системи.

Будова і функції центральної нервової системи.

Сучасні уявлення про діяльність центральної нервової системи.

Особливості будови периферичної нервової системи та її фун­кцій.

Гуморальна система регуляції.

Функції окремих залоз внутрішньої секреції.

 

Вплив структури та характеру харчування на нейрогумораль­ні процеси.

Функції крові.

Склад крові.

Функції формених елементів крові.

Зсідання крові.

Причини виникнення захворювань крові.

Імунозахисні реакції організму.

Види та типи імунітету.

Будова серцево-судинної системи.

Сутність діяльності серцево-судинної системи.

Регуляція діяльності серцево-судинної системи.

Захворювання серцево-судинної системи.

Вплив харчування на функціонування серцево-судинної сис­теми.