3.3. Гуморальна система регуляції. Функції окремих залоз внутрішньої секреції

 

Гуморальна регуляція — це координація фізіологічних функцій організму людини через кров, лімфу, тканинну рідину. Гуморальна ре­гуляція здійснюється біологічно активними речовинами — гормона­ми, які регулюють функції організму на субклітинному, клітинному, тканинному, органному і системному рівнях та медіаторами, які пе­редають нервові імпульси. Гормони утворюються залозами внутрі­шньої секреції (ендокринні), а також залозами зовнішньої секреції (тка­нинні — стінками шлунку, кишечнику та інші) (рис. 3.5, табл. 3.2).

Гормони впливають на обмін речовин та діяльність різних органів, надходячи до них через кров. Гормони мають такі властивості:

високу біологічну активність;

специфічність — дія на певні органи, тканини, клітини;

швидко руйнуються у тканинах;

^ розміри молекул малі, проникнення через стінки капілярів у тка­нини здійснюється легко.


 
Рис. 3.5. Залози внутрішньої і зовнішньої секреції

 

60

Н. М. Зубар

Закінчення табл. 3.2

Гормон

Функції

Щитоподібна залоза

Тироксин і три-йодтиронін

Підвищує інтенсивність клітинного метаболізму, а та­кож частоту і скорочувальну здатність серця

Кальцитонін

Регулює концентрацію іонів кальцію у крові

Паращитоподібна залоза

Паратгормон

Регулює концентрацію іонів кальцію у міжклітинній рідині, впливає на кістки, нирки і кишечник

Наднирники

Адреналін

Мобілізує глікоген; підсилює кровотік у скелетні м'язи; підвищує частоту серцевих скорочень, скорочувальну здатність серця і споживання кисню

Норадреналін

Звужує артеріоли і венули, підвищує тиск крові

Гюкокортикоїди

Регулює метаболізм вуглеводів, жирів і білків

Мінерало-кортикоїди

Збільшують затримку натрію і виділення калію через нирки

Статеві гормони

Забезпечує розвиток статевих ознак

Підшлункова залоза

Інсулін

Регулює рівень глюкози крові, знижує вміст глюкози у крові; підвищує утилізацію глюкози клітинами і синтез білків

Глюкагон

Підвищує концентрацію глюкози у крові; стимулює розщеплення глікогену, білків і жирів

Статеві залози

Тестостерон

Забезпечує розвиток статевих ознак чоловіків; зміна голосу, поява волосся на обличчі; розвиток м'язів

  

 

Естрогени

Забезпечують розвиток жіночих статевих ознак і орга­нів; підвищують накопичення жиру, сприяють регуля­ції менструального циклу, молочних залоз, яєчників, матки

Гормони є досить активними, регулюють обмін речовин, а також змі­нюють ріст і розвиток усього організму. Нестача чи надлишок гормо­нів викликає зміни в обміні речовин, що призводить до появи хвороб­ливих станів в організмі людини.

Секреція більшості гормонів регулюється на основі негативного зворотного зв'язку. Виділення гормонів викликає певні зміни в органі­змі, які, своєю чергою, гальмують їх подальшу секрецію. Негативний зворотний зв'язок — основний механізм, під впливом якого ендокрин­на система підтримує гомеостаз.

Гіпофіз вважали раніше головним «диригентом ендокринного ор­кестру», який керує всіма іншими залозами й органами. На сьогодні відо­мо, що його діяльність багато у чому керується гіпоталамусом. Тому гі­пофіз більш правильно розглядати як проміжну ланку між регулюючими центрами нервової системи і периферичними ендокринними залозами.