Стариков И.М. - Психология взаимопониманя в конкретных ситуациях

Просмотров: 977Похожие книги

Стариков И.М. - Психология взаимопониманя в конкретных ситуациях

Биков І.Ю. - Microsoft Office в задачах економіки та управління

Кушнір Н.Б. - Практикум з маркетингу

Юхименко П.І. - Міжнародний менеджмент

Дахно І.І. - Ділова кар’єра