Додаток 3. Технологічна карта фірмового борошняного

кондитерського виробу

 

ПОГОДЖЕНО

Головний державний санітарний

лікар  

(назва адміністративної території)

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

«          »          200_ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник       

(найменування суб'єкта гос­подарювання ресторанного господарства)

(прізвище, ім'я та по батькові
керівника)
«          »          200_ р.

(підпис)

М.П.

 

 

 

Технологічна карта №         

фірмового борошняного кондитерського виробу

(найменування страви або кулінарного виробу)

 

№ з/п

Найменування сировини

Норма вмісту в готово­му виробі, г

Технологічні вимоги до якос­ті сировини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маса готової продукції або кулінарного виробу

 

 

 

 

Технологія приготування

Характеристика готового виробу

Форма

Поверхня      

Колір 

Структура та вигляд на зламі         

Запах і смак  

Пакування, маркування, транспортування

та зберігання 

Мікробіологічні показники для даного виду виробу, які нормуються

 

Фізико-хімічні показники готового виробу, які нормуються

 

Автор фірмового борошняного кондитерського виробу (прізвище, ім'я та по батькові)

Карту склав: