Додаток 2. Технологічна карта фірмової страви або

кулінарного виробу

 

ПОГОДЖЕНО

Головний державний санітарний

лікар  

(назва адміністративної території)

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

«          »          200_ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник       

(найменування суб'єкта господарювання ресто­ранного господарства)

(прізвище, ім'я та по
батькові керівника)
«          »          200_ р.

(підпс)

М.П.

 

 

 

Технологічна карта №         

фірмової страви або кулінарного виробу

 

(найменування страви або кулінарного виробу)

 

з/п

Найменування сировини

Норма вмісту в готовій ст_раві або виробі, г

Технологічні вимоги до якос­ті сировини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маса готової продукції або кулінарного виробу

 

 

 

Технологія приготування

Характеристика готової страви або виробу

Зовнішній вигляд     

Консистенція ,

Запах і смак  

Мікробіологічні показники для даного виду страви (виробу), які норму­ються

 

Фізико-хімічні показники готового виробу (страви), які нормуються

 

Автор фірмової страви або виробу            

(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Карту склав: 

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)