1.3.  Етичні основи торгового бізнесу

Вирішуючи названі вище задачі, предмет «Психологія торгівлі і етика ділових відносин» виконує важливу роль в підвищенні ефектив- ності праці і зростанні культури торгівлі. Вивчення цього предмету до- помагає працівникам торгівлі навчитися розуміти поведінку покупців і вчиняти на них цілеспрямований психологічний вплив; навчитися роз- биратися в собі і свідомо управляти собою; навчитися розуміти товари- шів по службі і надавати один одному дієву допомогу в роботі. Все це, разом узяте, дозволяє продавцю добиватися вищих результатів в роботі найбільш простими і доступними йому засобами. Детальніше про це йтиметься у наступних розділах.

Питання для самоконтролю

1.         Який   зміст   предмету  «Психологія торгівлі  і  етика  ділових відносин»?


 

2.         Що вивчає психологія і з яких галузей вона складається?

3.         Що вивчає психологія торгівлі?

4.         Чому  психологія торгівлі вирізнена у  самостійну галузь  пси- хології?

5.         Як співвідноситься психологія торгівлі з іншими галузями пси- хології?

6.         Які завдання психології торгівлі і яка її роль і розвитку торгівлі?

7.         Що  дає  працівнику  торгівлі  вивчення  предмету  «Психологія торгівлі і етика ділових відносин»?