АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Іван Цимбалюк

ПСИХОЛОГІЯ ТОРГІВЛІ

Навчальний посібник

 

Київ-2006


УДК 005.32/658.8

ББК 65.290

Ц 61


Рецензенти:


Павелків Р. В., доктор психологічних наук, професор

Ямницький В. М., доктор психологічних наук, професор


 

Ц 61


Цимбалюк І. М.

Психологія  торгівлі:  Навчальний  посібник.  —  К.:  Професіонал,

2006. — 368 с.


 

ISBN 966-370-035-1

У посібнику на рівні сучасної психологічної науки викладено основний зміст пред- мету «Психологія торгівлі і етика ділових відносин». Визначено особливості і роль психічних явищ в процесі торгової діяльності як професійної, так і споживацької. Здійснена спроба по-новому підійти до аналізу і викладу системи знань про пси- хологію  продавця  і покупця,  їх взаємини,  особливості  процесу  купівлі,  етики поведінки при вирішення конфліктних ситуацій, прогресивних методів торгівлі, психології  торгового  колективу,  психологічних  особливостей  торгової  реклами, формування іміджу працівника торгівлі.

Посібник призначений для викладачів та студентів, працівників торгівлі, широкого

кола читачів

УДК 005.32/658.8

ББК 65.290

© Цимбалюк І. М., 2006

ISBN 966-370-035-1  © ВД «Професіонал», 2006