Розділ 2. Стратегії промислового маркетингу.

Основні поняття: стратегія промислового маркетингу, маркетингове стратегічне планування, цілі фірми, ситуаційний аналіз, портофоліо ана- ліз, GAP – аналіз, маржинальний аналіз, АВС – аналіз, матриця БКГ, ма- триця “МcKinsey”, матриця SWOT – аналізу, матриця Ансоффа, PIMS – аналіз, стратегії, стратегії чотирьох основних елементів маркетинг-міксу, захисні, розвиваючі та атакуючі стратегії, стратегії диверсифікації.