Розділ 13. Планування і регулювання збутових запасів

Основні поняття: матеріальні запаси; запаси готової продукції; збу- тові запаси; сезонні запаси; поточний запас; підготовчий запас; страховий запас; партія поставки; транспортний запас; інтервал поставки; регулю- вання збутових запасів.