Розділ 11. Цінова політика

Основні поняття: маркетингова цінова політика (пряма та опосеред- кована); фактори ціноутворення (внутрішні і зовнішні); витрати; цілі ціно- утворення; стратегії ціноутворення (ціновий рівень, цінова дискримінація, еластичність цін, диференціація цін); стратегія низьких та високих цін; ме- тоди ціноутворення (витратний, ринковий, франкування цін).