Розділ 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції на промислових підприємствах

Основні поняття: товарна політика; задачі та структура маркетин- гової товарної політики; товарний асортимент та його склад; етапи фор- мування товарного асортименту, рейтинговий  товарний асортимент; поріг прибутковості; графік беззбитковості продукції; коефіцієнт рен- табельності рангів; сервіс у товарній політиці; конкурентоспроможність товару; етапи оцінювання конкурентоспроможності; загальний показник по нормативних параметрах; вартісний показник параметрів товару, ін- тегральний показник конкурентоспроможності досліджуваного товару; “ціна якості”; концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ); основні етапи ЖЦТ; економічний цикл ТПП; СОНТ;  науково-технічний рівень това- ру (фізичний поріг, технічний поріг, економічний поріг); критична точ- ка зняття товару з виробництва; класифікація нововведення; стратегія “пристосування інновацій” та “наступаюча” стратегія; маркетингова пет- ля якості на промисловому підприємстві; фактори успіху нововведень; три рівні товару; період повернення інвестицій.