Розділ 9. Маркетинг у галузі закупівлі  промислових товарів

Основні поняття: закупівля промислових товарів; закупівельні цен- три; методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах (метод аналогії, метод типового представника, статистичні методи), умови вибору поста- чальника; категорія закупки.