Розділ 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку ромислового маркетингу.

Основні поняття: маркетинг, промисловий маркетинг, предмет про- мислового маркетингу, ринок,  мікросередовище  та макросередовище підприємства, функції промислового маркетингу, комплекс маркетингу, концепції  промислового маркетингу, організація служби маркетингу: функціональна, товарна, конгломератна, матрична.