Розділ 7. Кон‘юнктура ринку промислової продукції.

Основні поняття: кон‘юнктура ринку, кон‘юнктурні  дослідження, етапи  кон‘юнктурних   досліджень, кон‘юнктуроутворювальні  факто- ри (постійні,  випадкові), індекс Харфіндела –  Хіршмана, показники кон‘юнктури, місткість, частка, насиченість ринку, коефіцієнт еластич- ності попиту (пропозиції) від ціни та прибутку, поняття ультраеластич- ності, інфраеластичності та унітарного попиту, співвідношення попиту та пропозиції, види маркетингу в залежності від попиту, загальноекономіч- на кон‘юнктура, система показників кон‘юнктури конкретного товарного ринку, прогноз товарного ринку, алгоритм прогнозування кон‘юнктури ринку,  прогноз товарного ринку,  методи прогнозування збуту, ризик (його види), критерії, фактори та методи розрахунку.