Розділ 6. Конкуренція на промислових ринках.

Основні поняття: поняття конкуренції, конкурентоспроможність підприємства, стратегії конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конкурентний потенціал , резерви  підвищення конкурентоспроможнос- ті.