Розділ 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві.

Основні поняття: маркетингові дослідження, види маркетингових до- сліджень (кабінетні, польові, пілотні, панельні), бенчмаркінг, етапи про- ведення маркетингових досліджень на ринках ТПП  ,методи опитувань

,маркетингова інформація (первинна, вторинна, зовнішня, внутрішня), маркетингова інформаційна система (МІС).