Розділ 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві.

Основні поняття: планування на промислових підприємствах, мар- кетингове планування, об’єкт, суб’єкт, предмет, завдання, маркетингове стратегічне планування, етапи стратегічного планування, ,  структура процесу маркетингового планування, місія та цілі фірми, ситуаційний аналіз, оперативне планування, тактичне планування, бізнес-план.