Розділ 3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності.

Основні поняття: промисловий ринок, товари промислового призначен- ня, товари кінцевого споживання, класифікація товарів промислового при- значення, матеріали і деталі (сировина, напівфабрикати та деталі), капітальне майно (стаціонарні споруди та основне обладнання, допоміжне обладнання), допоміжні матеріали та послуги (допоміжні матеріали, ділові послуги).