ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 

 

 

Кількість годин

з/п

Назва розділів, тем та їх зміст

лекційних

практичних

на самостій­ну роботу

МОДУЛЬ 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології

1

Місце психології в системі людинознавства

4

2

4

2

Структура та основні проблеми прикладної психо­логії

4

2

2

3

Міжнародні та регіональні документи про права людини

4

2

2

4

Законодавчі    акти    України    про соціально-психологічну службу

4

2

2

МОДУЛЬ 2. Професія практичного психолога та її особливості в різних сфе­рах суспільної практики

5

Характеристика професії практичного психолога

4

2

2

6

Особистість практичного психолога

4

2

4

7

Психологічна служба промислових підприємств та організацій малого бізнесу

4

2

4

8

Психологічна служба системи освіти

4

2

2

Закінчення табл.

 

з/п

Назва розділів, тем та їх зміст

Кількість годин

 

 

лекційних

практичних

на самостій­ну роботу

МОДУЛЬ 3. Види діяльності практичного психолога

9

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: просвітницько-пропагандистська і профі­лактична робота

4

2

2

10

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: психологічне консультування

4

4

2

11

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: психодіагностична робота і психологічна корекція

4

2

2

12

Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології

2

2

2

13

Характеристика основних напрямів психотерапії

2

2

2

Разом: 108 годин

48

28

32