1. Дореформене правове регулювання торгівлі в Україні

До 1991 року, коли в Україні почало формуватися нове гос- подарське  законодавство,  роздрібна торгівля  існувала  в трьох формах:  державній,  кооперативній  і колгоспній.  Провідною була державна торгівля. Розглянемо кожну  форму торгівлі.