9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Крім оптової торгівлі  товарами народного споживання, здійснюваної спеціалізованими торговельними підприємствами, існують також інші види оптової торгівлі,  спрямовані  в основ- ному на реалізацію  продукції виробничо-технічного  призначен- ня з метою забезпечення підприємств засобами виробництва і реалізації продукції. До таких видів оптової торгівлі відносяться: торгівля через товарні біржі, ярмарки, аукціони.

Ці види оптової торгівлі можуть застосовуватися для реалі- зації оптових партій  товарів народного споживання роздрібним торговельним підприємствам  для подальшої реалізації  товарів кінцевому споживачу. Така форма торгівлі – організація ярмарків провідних товаровиробників широко застосовувалася в доре- формений  період  і може  бути  відродженою  з розвитком підприємств сфери виробництва товарів народного споживання. Проте нині такі види торгівлі частіше застосовуються для реалі- зації продукції  виробничо-технічного  призначення з метою за- безпечення підприємств  засобами виробництва.

Розглянемо докладніше кожен з перерахованих видів опто- вої торгівлі.