9.1. Потенціал маркетингу: визначення, актуальність, мета

 

Знизити деякий дисбаланс між теоретичними наробітками маркетингу і їхнім практичним застосуванням можливо за допо­могою нової економічної категорії - потенціалу маркетингу.

Потенціал маркетингу - це сукупність засобів і можливостей підприємства в реалізації маркетингової діяльності.

Необхідність введення потенціалу маркетингу і його складо­вих обумовлена:

необхідною вимогою розробки апарату оцінки застосуван­ня сучасних економічних підходів у практиці діяльності підприємств;

оперативною чисельною оцінкою подібного потенціалу, що дозволить виявити сховані резерви в розвитку підпри­ємств, а отже, збільшити віддачу від більш обґрунтованого застосування передового економічного інструментарію.

Метою даної теми є введення в науковий обіг економічної ка­тегорії "потенціал маркетингу" і наповнення її конкретним фун­кціональним змістом для можливого практичного застосування.