ТЕМА 9. ПОТЕНЦІАЛ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Потенціал маркетингу: визначення, актуальність, мета [17, 18, 19].

Зміст потенціалу маркетингу підприємства. Зміст потенціалу маркетингового інструментарію. Обґрунтування функцій компонентів потенціалу маркетин­гового інструментарію.

Оцінка використання потенціалу маркетингового інструме­нтарію промисловими підприємствами.