ТЕМА 8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ І МЕТОДИ ЇХНЬОЇ ОЦІНКИ

Види нематеріальних активів [12, 14].

Застосування дохідного підходу в оцінці нематеріальних активів.

Оцінка об'єктів промислової власності.

Застосування витратного підходу в оцінці нематеріаль­них активів.