ТЕМА 1. ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Потенціал підприємства як економічна категорія.

Основні характеристики і структура потенціалу підпри­ємства.

Тенденції зміни оптимізації структури потенціалу підп­риємства.

Місце і роль виробничого потенціалу в суспільному ви­робництві.

Моделі потенціалів.

Стратегічний потенціал фірми.