ТЕМА 6. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ (ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, БУДИНКІВ І СПОРУД)

 

6.1.      Доходний підхід [12, 14 24].

Метод капіталізації.

Метод дисконтованих грошових потоків.

6.2.      Порівняльний (ринковий) підхід.

Метод порівняння продажів.

Метод валового рентного мультиплікатора.

 

Витратний підхід при оцінці нерухомості.

Економіка землі - теорія залишку.

 

Оцінка вартості земельної ділянки.

Метод техніки залишку для землі.

Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації.

Метод порівняння продажів.

Метод капіталізації.

Метод розбивки земельної ділянки при визначенні вар­тості.

6.5.      Оцінка вартості будинків і споруд.

Метод порівняльної одиниці.

Метод поелементного розрахунку (розбивки на компо­ненти).

Індексний спосіб оцінки.

Визначення зносу будинків і споруд.

 

Для оцінки нерухомості (землі, будинків, споруджень) мож­ливе використання трьох підходів: дохідного, порівняльного і ви­тратного.

Приведемо алгоритми процедури оцінки нерухомості різни­ми методами.