5.5. Періодичний внесок на погашення кредиту (внесок на амортизацію грошової одиниці)

 

Внесок на амортизацію грошової одиниці - це регулярний періодичний платіж у погашення кредиту, що приносить відсот­ки.

Амортизацією називається процес погашення (ліквідації) бо­ргу з часом.

Внесок на амортизацію одиниці показує, яким буде обов'яз­ковий періодичний платіж по кредиту, що включає відсоток і ви­плату частини основної суми і що дозволяє погасити кредит про­тягом установленого терміну.

PMT

Символ функції —    або PMTpy^.


Фактор внеску на амортизацію одиниці:

Рис. 11. Внесок на амортизацію одиниці

 

 

Задача-алгоритм.

Яку суму можна щорічно знімати з рахунка протягом п років, якщо первісний внесок дорівнює РУЛ? Банк нараховує щорічно і% за умови, що суми, які знімаються, будуть однакові.

Функція «періодичний внесок на погашення кредиту» (рис. 11) є зворотною стосовно функції «поточна вартість ануїтету».

Якщо РУЛ = РМТ*БІ то РМТ=РУЛ/БІ.

Внесок за амортизацію одиниці при платежах (надходжен­нях), які здійснюються один раз на рік, визначиться: РУЛ і

рмгруА - — - рул      1—

РУА-

1

При більш частих, чим один раз у рік, платежах (надходженнях):
РУА   _ _Я    

1 -

(1+Я)

РМТрул

п*к

Приклад.

Розрахувати величину щорічного внеску в погашення кредиту в сумі 40 000 тис. грн., наданого на 15 років під 20% річних. Рішення.

РМТрул = 40000 * ( 0,2 / (1-1/(1+0,2)15 ) = 40000*0,2139 = 8555,3 тис грн.

Позичальник сплатить кредиторові за 15 років: 128329,3 = 8555,3 • 15 тис. грн., що перевищує величину виданого кредиту на 128329,3 - 40000 = 88329,3 тис. грн.

Різниця є сумою відсотків, сплачених позичальником за весь період кредитування, за умови, що основний борг постійно зме­ншується.