5.3. Дисконтування (поточна вартість одиниці (реверсії)

 

Поточна вартість одиниці - це величина, зворотна накопиче­ній сумі одиниці, тобто дійсна вартість одиниці, що повинна бути отримана в майбутньому.

Символ функції - РУ.

Фактор поточної вартості: —1—.

(1+       . .

Функція дисконтування дає можливість визначити дійсну ва­ртість суми, якщо відомі її величина в майбутньому за даний пе­ріод накопичування і процентна ставка.

Дійсна вартість, а також поточна або приведена вартість є аналогічними поняттями.

Задача-алгоритм.

Яку суму (РУ) необхідно помістити на депозит під і% річних, щоб через п років накопити грн.?

Формула дисконтування при нарахуванні відсотків один раз у

рік:

РУ = ЕУ—1—, (1 + і)П

де: РУ - поточна вартість;

ЕУ - відома в майбутньому сума; і - процентна ставка;

п — число періодів нарахування відсотків. При більш частому, ніж один раз на рік, нарахуванні відсот­ків:

РУ = ЕУ          1          -,

(1 + і/к )пк

Функція дисконтування є зворотною стосовно функції склад­ного відсотка.