TEMA 5. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Часова оцінка грошових потоків.

Складний відсоток (накопичена або майбутня вартість одиниці, компаундинг).

Дисконтування (поточна вартість одиниці (реверсії).

Поточна вартість ануїтету (поточна вартість одиничного ануїтету).

Періодичний внесок на погашення кредиту (внесок на амортизацію грошової одиниці).

Майбутня вартість ануїтету (накопичування одиниці за період).

Періодичний внесок у фонд накопичування (фактор фон­ду відшкодування).

Взаємозв'язок між різними функціями.

Загальна характеристика методів оцінки.

 

Метод дисконтованих грошових потоків.

Метод капіталізації.

Порівняльний підхід в оцінці.

Витратний підхід.