TEMA 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність оцінки [12, 14].

Особливості потенціалу підприємства як об'єкта оцінки [12,, 14].

Цілі оцінки потенціалу підприємства [12, 14].

Види вартості, які визначаються при оцінці [12, 14].

Фактори, що впливають на величину оцінної вартості [12, 14].

Принципи оцінки бізнесу [12, 14].

Методика вартісної оцінки складових елементів потенці­алу підприємства при його формуванні [7].

Комплексна рейтингова оцінка потенціалу [6, 7].