3.1. Конкурентоспроможність: основні категорії і поняття

 

Конкурентоспроможність - властивість об'єкта, що характе­ризує ступінь реального або потенційного задовільнення їм конк­ретної потреби в порівнянні з кращими аналогічними об'єктами, представленими на даному ринку.

Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними об'єктами на даному ринку.

Конкуренція — це процес керування суб'єктом своїми конку­рентними перевагами в боротьбі з конкурентами за задоволення об'єктивних або суб'єктивних потреб у рамках законодавства.

Конкурентна перевага — яка-небудь ексклюзивна цінність, якою володіє система, що дає їй перевагу перед конкурентами. Фактори конкурентної переваги можуть бути: -матеріальними або віртуальними (ноу-хау та інші нематеріа­льні активи);

- зовнішніми і внутрішніми; базисними або другорядними;

спрямованими на підвищення якості об'єкта на стадіях його життєвого циклу, на ресурсозбереження на цих же стадіях, або на рішення тих та інших задач одночасно;

стратегічними або тактичними;

технічними, економічними, організаційними та психологіч­ними;

спадкоємними або придбаними.

 

Методи конкуренції:

на основі підвищення якості товару (нецінова);

на основі підвищення якості сервісу товару;

на основі зниження ціни (цінова);

на основі зниження експлуатаційних витрат у споживача то­вару;

на основі використання всіх конкурентних переваг об'єкта або суб'єкта (інтегральна).

За ступенем інтенсивності конкуренція може бути:

— привабливою, коли в даному сегменті суб'єкт (виробник або продавець) якісніше задовольняє свої потреби або одержує при­бутку більше, ніж у попередньому сегменті;

помірною, коли дії суб'єкта конкуренції підтримують конку­рентне середовище в даному сегменті ринку;

запеклою для об'єкта конкуренції, коли суб'єкт поглинає, знищує або витісняє об'єкт із даного сегменту;

запеклою для суб'єкта конкуренції, коли об'єкт (конкурент) поглинає, знищує або виганяє суб'єкт із даного сегменту.

Конкуренція безпосередньо пов'язана з категорією «ринок».

Ринок — умовне місце купівлі - продажу конкретного виду товару, що (купівля-продаж) здійснюється у визначених по інтен­сивності умовах конкуренції, з дотриманням етичних та правових норм і правил.