ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Потенціал підприємства як економічна система.

Концепція синергізму.

Формування економічного потенціалу підприємства.

Формування виробничого потенціалу. Поняття виробничої функції і виробничої потужності.