2.1.3. Податки на споживання

Податок на додану вартість (value-added tax, VAT) був запровадже- ний у 1973 р. як фіскальна умова членства Великої Британії в Європей- ському Союзі.

ПДВ — основний непрямий податок із стандартною ставкою 17,5%. Знижена ставка 5% застосовується для палива і енергії для опалення будинків також для установки енергозберігаючого обладнання у домо- госпогосподарствах з низьким рівнем доходу згідно державної програ-


ми. Річна сума продажів, понад який продавці повинні реєструватися як платники ПДВ, складає 50000 фунтів стерлінгів. Певні товари і послу- ги звільняються від ПДВ, окремі операції оподатковуються за нульовою ставкою.

Нульова ставка податку передбачає відшкодування платнику суми податку на додану вартість, яка сплачена постачальникам матеріалів, си- ровини та послуг.

До категорій товарів і послуг, що оподатковуються за нульовою став- кою ПДВ відносяться товари на експорт, більшість продуктів харчуван- ня, вода, внутрішній  і міжнародний пасажирський транспорт, газети і інші періодичні видання, будівництво нових житлових будівель, дитячий одяг і взуття, ліки по рецептах, послуги для інвалідів, інші товари, або по- слуги надані благодійним фондам, або від благодійних фондів.

У разі звільненя від ПДВ, виробник або продавець не оподатковує споживача,  але і не може відшкодувати податок, сплачений постачальни- кам за сировину. Основними категоріями товарів і послуг, що підлягають звільненю від ПДВ, є земля і будівлі, страхування і інші фінансові послу- ги, поштові послуги, азартні ігри (з деякими виключеннями), лотереї, ве- лика частина освітніх послуг, послуги охорони здоров’я.

Різниця між звільненням від ПДВ  і оподаткуванням за нульовою ставкою, полягає в тому, що звільнені товари і послуги не включаються в систему ПДВ, а тому не дають права на відшкодування податку, сплаче- ного на попередніх стадіях, а нульова ставка — дає таке право.

Перевірки платників ПДВ здійснюються з інтервалом 1–9 років, ве- ликих підприємств — щомісяця.  Порушення залежно від обставин кара- ються 30- штрафом, за карний злочин передбачено ув’язнення на строк від шести місяців до семи років.

Акцизами (excise duties) оподатковуються алкогольні напої, нафто- продукти, тютюнові вироби, транспортні засоби. Акциз на спиртні на- пої та пальне стягується в твердих сумах на одиницю проданого товару, акциз на тютюнові вироби встановлений у формі процентної надбавки (10–30%) до ціни товару.

Нафтопродукти, що використовуються як паливо, обкладаються за вищими ставками, ніж ті, які використовуються для інших цілей. Проте, існують знижені ставки, призначені для заохочення використання більш екологічно чистих видів палива, таких, як бензин високого очищення, ди- зельне паливо із зниженим рівнем сіри і газу, що використовується як па- ливо для автомобілів.

Більшість олив і нафтопродуктів, що використовуються для певної промислової, сільськогосподарської і морської мети не обкладаються акцизом або обкладаються дуже низькою ставкою. Замінники палива об- кладаються акцизами по тій же ставці, що і відповідний нафтопродукт.


Акцизи на паливо становлять до 50% його роздрібної ціни (загаль- на податкова складова в роздрібній ціні палива оцінюється експертами Британського інституту фінансових досліджень в 75–80%). Дані стосов- но ставки акцизного збору палива і масел наведено в табл. 2.3.


 

Ставки акцизного збору палива і масел


 

Таблиця 2.3


 

 

Вид палива та масел

Ставка

2006–2007 рр.

Ставка

з 1.10.2007

 

Ставка

з 1.04.2008

Ставка

з 1.04.2009

Неетильований бензин (Supphur free petrol (SFP)) і бензин зі зверхнизьким вмістом сірки  (БССС)  (Ultra  low sulphur petrol (ULSP))

 

48,35

 

50,35

 

52,35

 

54,19

Неетильований бензин, повністю очище- ний від свинцю, за виключенням БССС і SFP (Unleaded petrol that is not ULSP or SFP)

 

51.52

 

53.65

 

 

Легкі  види палива (включаючи етильова- ний бензин) (виключаючи БССС, неети- льований бензин, авіабензин і легкі масла, що доставляються уповноваженими осо- бами для печей) (Light oil (including leaded petrol) (other than ULSP, SFP, AVGAS and light oil, delivered to an approved person for use as furnace  fuel)

 

57,68

 

60,07

 

 

Авіаційний бензин (Aviation gasoline

(AVGAS))

 

28,84

 

30,03

 

 

Легкі види палива, що доставляються упо- вноваженими особами для використання  в якості палива для печей (Light oil delivered to an approved person for use as furnace  fuel)

 

7,29

 

9,29

 

9,66

 

10,00

Дизельне паливо з надто низьким  вміс- том сірки (ДТССС) (Ultra low sulphur diesel (ULSD)) і дизельне паливо повністю очи- щене від сірки (Sulphur-free diesel (SFD))

 

48,35

 

50,35

 

52,35

 

54,19


 

Важкі  види палива, що не являються ДТССС (наприклад, традиційне дизельне пальне) (Heavy oil which is not ULSD or SFD (conventional diesel)

 

54,68

 

56,94

 

 

Газ і ДТССС, що використовуються не в якості палива (Marked gas oil and ultra-low sulphur diesel not for road fuel use)

 

7,69

 

9,69

 

10,07

 

10,42

Мазут (fuel oil)

7,29

9,29

9,66

10,00

Біодизельне пальне, що використовуєть- ся в якості дорожнього палива (Biodiesel, Bioethanol used as road fuel)

 

28,35

 

30,35

 

32,35

 

34,19

Біодизельне паливо, що використовується в інших цілях (Biodiesel used otherwise than as road fuel)

 

3,13

 

3,13

 

3,13

 

3,13

 

Природний газ, включаючи біогаз (Natural gas (NG), including biogas)

10,81 (пен- сів за

1 кг)

13,70 (пен- сів за

1 кг)

16,60 (пен- сів за

1 кг)

19,26 (пен- сів за

1 кг)

Газ, що використовується в якості дорож- нього палива, за виключенням природно- го газа (Road fuel gas other than natural gas

— e.g. liquefied petroleum gas (LPG))

12,21 (пен- сів за

1 кг)

16,49 (пен- сів за

1 кг)

20,77 (пен- сів за

1 кг)

24,82 (пен- сів за

1 кг)

Керосин,  що  використовується в  якос- ті моторного палива для позашляховиків або для спеціальних транспортних засобів (Kerosene to be used as motor fuel off-road or in an excepted vehicle)

 

7,69

 

9,69

 

10,07

 

10,42

 

Акцизами обкладаються міцні спиртні напої, вино, пиво і сидр згідно з міцністю напою і об’ємом. Спирт, використовуваний для наукових, ме- дичний, дослідницьких і промислових цілей не обкладається акцизним податком.

Уряд Великобританії має намір підняти акцизний збір на тютюн і тю- тюнові вироби як мінімум ще на 5% в рамках своєї програми по знижен- ню рівня паління серед населення.

Акцизний збір на сигарети обчислюється за комбінованою ставкою: частина за фіксованою ставкою (108,65 ф. ст.) за кожну тисячу сигарет і частина  — відсоток від її роздрібної ціни (22%).

Ставки акцизів на інші тютюнові вироби залежать від їх ваги і наве- дені в табл. 2.4.


 

Ставки акцизів на тютюнові вироби


Таблиця 2.4


 

Сигари

158,24 ф.ст. за 1 кг

Табак для самокруток

113,74 ф.ст. за 1 кг

Інший пальний і жувальний табак

69,57 ф.ст. за 1 кг

 

Акцизи на спиртні напої, пиво, вино, сидр і інші алкогольні напої за- лежать від вмісту в них спирту або міцності напою. Починаючи з 26 бе- резня 2007 р. застосовуються наступні розміри акцизних ставок, що на- ведені в табл. 2.5.


 

Розміри акцизних ставок


Таблиця 2.5


 

 

Найменування

Ставки в

2006–07 рр. (ф.ст. за

1 л алкого- ля)

Ставки, що застосо- вуються з

26.03.2007 (ф.ст. за 1 л алкоголя)

Спиртні напої (% — алкоголю)

19,56

19,56

 

Вина з вмістом алкоголя більше 22%

19,56 (ф.ст. за

100 л)

19,56 (ф.ст. за

100 л)

Вина та ненатуральні вина міцністю 4,0–5,5%

72,95

75,42

Вина та ненатуральні вина міцністю 5,5–15%

172,17

177,99

Вина та ненатуральні вина міцністю 15–22%

229,55

237,31

Шипучі вина та ненатуральні вина міцністю

5,5–8,5%

 

166,70

 

172,33

Шипучі вина та ненатуральні вина міцністю

8,5–15%

 

220,54

 

227,99

Сидр і перрі (грушевий сидр) міцністю 1,2–7,5%

25,61

26,48

Сидр і перрі (грушевий сидр) міцністю 7,5–8,5%

38,43

39,73

Газований сидр і перрі міцністю 1,2–5,5%

25,61

26,48

Г азований сидр і перрі міцністю 5,5–8,5%

166,70

172,33

 

Пиво

13,26 за кожний 1% міцності

13,71 за кожний 1% місцості

Вина и синтетичні вина міцністю 1,2–4%

54,85

54,85

 

Джерело: Документ HM Revenue and Cusoms BN53 від 31.05.2007 р.


Акцизний збір стягується з гри в казино, ставок і парі, бінго та ігро- вих автоматів. Ставки залежать від конкретного виду гри. Акциз обчис- люється або як відсоток від валового або чистого доходу, або, у разі ігро- вих автоматів, стягується фіксована сума з кожного автомата залежно від ціни гри і розміру можливого виграшу. Валовий дохід від Національної лотереї обкладається 12% акцизом, але виграші цієї лотереї не обклада- ються.

Річний акцизний збір на власників особистого транспорту (легко- вих машин і таксі) стягується у розмірі 150 фунтів стерлінгів. Податок на вантажний транспорт обчислюється залежно від вантажопідйомності, і, у випадку, якщо вона становить більше 12 тонн. Він розроблений таким чином, щоб сума податку покривала частку зносу доріг. Акциз на таксі і автобуси варіюється згідно кількості пасажирських місць, а акциз на мо- тоцикли залежить від об’єму двигуна.

Особистий транспорт — машини, таксі і мотоцикли, виготовлені до

1973 року звільнені від акцизного збору. Плануються нові ставки акци- зу для машин із зниженим рівнем забруднення навколишнього середови- ща — знижки до 50 фунтів стерлінгів для легкових машин і до 500 фунтів стерлінгів для вантажних машин і автобусів.

Інші акцизні податки і збори включають:

            податок на страхування всього майна, що підлягає оподаткуванню, у розмірі 4% і податок на страхування під час подорожі, а також на страхові поліси, продані продавцями машин і побутових приладів в розмірі 17,5%;

            акцизний збір в 10 фунтів стерлінгів за внутрішні перельоти і пере- льоти в межах країн Європейського Союзу і 20 фунтів стерлінгів на решту всіх перельотів;

      податок на відходи від виробництва і життєдіяльності з розрахунку

10 фунтів стерлінгів за тонну.

Мито (customs duties) у відповідності з режимом митної торгівлі в межах Європейського Союзу (ЄС) не поширюється на імпорт із країн- партнерів по ЄС. Товари можуть переміщатися абсолютно вільно в ме- жах ЄС без мита. Але по відношенню до країн, які не входять до ЄС, діє спільний зовнішній митний тариф, що захищає внутрішній  ринок ЄС. Суми, зібрані через спільний тариф, оминаючи державний бюджет Ве- ликої Британії, перераховуються в бюджет ЄС. Країнам Африки, Кариб- ського моря та Тихоокеанського басейну, асоційованим із ЄС за так зва- ною Ломейською конвенцією, дозволено безмитне ввезення на митну те- риторію ЄС всіх промислових товарів і більшості сільськогосподарської продукції. Акцизи і ПДВ стягуються в країні призначення.

Гербовий збір (stamp duty) справлявся до 2003 р. в твердих сумах або за адвалорним принципом при оформленні документів на цивільно-


правові угоди. Тобто угоди щодо переходу власності обкладаються гер- бовим збором. Необхідним реквізитом юридичних і комерційних доку- ментів була марка або штамп про сплату гербового збору, що тим самим засвідчувало законність угоди. Ця стародавня форма оподаткування іс- нує з 1694 р.

Базовими документами, на основі яких  справлявся гербовий збір, були два парламентських акта: The Stamp Duty Management Act 1891 та The Stamp Act 1891.

Передача акцій обкладалася гербовим збором у розмірі 0,5% вартос- ті власності, що передається. Виключенням були акти дарування і пере- дача власності в благодійні установи. Решта власності (виключаючи ак- ції) обкладалася гербовим зборам згідно вартості власності, що переда- ється: 1% для власності дорожче 60 тис. ф. ст., 2% для власності дорож- че 250 тис. ф. ст. і 3% для власності, чия вартість перевищує 500 тис. ф. ст. При конверсії британських акцій в американські депозитарні розпис- ки ставка — 1,5%.

З ухваленням Закону про фінанси 2003 р. (The Financial Act 2003) гербовий збір був замінений новим видом податків — гербовим збором на нерухомість (далі ГЗНЗ) (Stamp Duty Land Tax).

ГЗНЗ відрізняється від гербового збору тим, що є податком на опера- ції, а не на документи,  якими такі операції оформляються.

Таблиця 2.6

Ставки податку — Гербовий збір і податок на землю ГЗНЗ

 

Рівень податкової ставки

 

Вартість жилої нерухомості

 

Вартість комерційної нерухомості

0%

0 — £125,000

0 — £150,000

1%

вище £125,000 — £250,000

вище £150,000 — £250,000

3%

вище £250,000 — £500,000

вище £250,000 — £500,000

4%

вище £500,000

вище £500,000

 

Законом про фінанси (2003) встановлена вимога про сповіщення про здійснення відповідної операції шляхом заповнення спеціального доку- мента — декларації  про операцію із землею (Land Transaction Return — LTR), який повинен бути представлений в Управління податкових збо- рів (Inland Revenue) протягом 30 днів з дати вступу угоди в силу разом із сплатою податку. Відповідний підрозділ Управління податкових зборів (Stamp Office) видає сертифікат про сплату ГЗНЗ, який представляєть- ся в Земельний реєстр для реєстрації операції. Вказаний сертифікат за- мінив собою необхідність представлення всього пакету документів, під- тверджуючих операцію.


За винятком землі, акцій або часток у товариствах, ніяка інша влас- ність більш не підпадає під дію ГЗНЗ.

Для цілей обкладення ГЗНЗ операції із землею і будівлями розділені на дві категорії:

-           операції із землями в «депресивних районах» і всіма іншими землями у Великобританії;

-           операції з резидентною і нерезидентною власністю.

При операціях по передачі землі або будівель стягується  ГЗНЗ в роз- мірах, що наведені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Розміри ставок ГЗНЗ по передачі землі або будівель

 

Ставка

ГЗНЗ

Землі в «депресивних районах»

 

Всі інші землі

 

 

Резидентські

Нерези- дентські

 

Резидентські

 

Нерезидентські

0%

0 – £150 тис.

0 – £150 тис.

0 – £125 тис.

0 – £150 тис.

 

1%

£151 – £500 тис.

£151 – £500 тис.

 

£125 – £250 тис.

 

£151 – £250 тис.

 

3%

£251 – £500 тис.

£251 – £500 тис.

 

£251 – £500 тис.

 

£251 – £500 тис.

 

4%

 

вище £500 тис.

вище £500 тис.

 

вище £500 тис.

 

вище £500 тис.

 

Ставка гербового збору на передачу акцій або цінних паперів не змі- нилася в порівнянні з минулим фінансовим роком і в 2007/08 ф.р. дорів- нює 0,5% від їх ціни.

З 1 жовтня 2007 р. починає діяти пільга: новобудови, що відповіда- ють вимогам екологічного стандарту за змістом вуглеводу (carbon-free standard), звільняються від сплати ГЗНЗ.

Обкладаються зборами різного роду тоталізатори, ігри  в казино, бінго-лото і атракціони (Betting,  Gaming and Lottery  duties). Ставки варіюються залежно від азартності і ризикованості конкретної гри. З жовтня 2001 року введена нова ставка збору у розмірі 15% на прибу- ток букмекерів, замінивши раніше діючий збір з тоталізаторів у розмі- рі 6,75%.

З квітня 2001 року введена новий порядок сплати зборів, заснований на дифференціації класів пасажирських авіарейсів (Air  Passenger duty). Наприклад, для рейсів в межах території Великобританії і країн Євросо- юзу для квитків нижчого класу визначений збір у розмірі 5 ф.ст., і у роз- мірі 10 ф.ст. для всіх інших. Еквівалентні ставки у розмірі 20 і 40 ф.ст. від- повідно визначені для країн не членів ЄС.


-           Збір із страхової премії (Insurance Premium tax) стягується у розмірі

5% по всіх основних видах страхування, максимальна ставка у розмі- рі 17,5% встановлена на страхування подорожей і страховки автомо- білів, що продаються постачальниками, а також побутової техніки.

-           Податок на забруднення землі (Landfill  tax) з 01.04.2006 стягується у розмірі 21 ф.ст. за тонну відходів, мінімальна ставка встановлена у розмірі 2 ф.ст. за тонну інертних відходів. З ухваленням Закону про фінанси 2007 р. в кінці 2007 р. планується збільшити розмір збору 24 ф.ст. за тонну відходів.

-           Сукупний збір (Aggregate levy) введений з квітня 2002 р. у розмірі 1,60 ф.ст. за тонну видобутого піску, гравію і гірської породи для викорис- тання як заповнювачів.

-           Збір за зміну клімату (Climate Change levy) почав стягуватися з квіт- ня 2001 р. при використанні в непобутових цілях електроенергії у розмірі 0,43 пенса за Квт/ч.; газу — 0,15 пенсів за Квт/ч.; за кілограм зрідженого природного газу — 0,96 пенсів; за кілограм твердого па- лива — 1,17 пенса. З 1 квітня 2007 р. тарифи підвищуються і складуть, відповідно, за електроенергію — 0,44 пенса за Квт/ч.; газ — 0,154 пен- са за Квт/ч.; за кілограм зрідженого природного газу — 0,985 пенсів. Переіндексація тарифів відбудеться з 1 квітня 2008 р.

-           Дорожній збір (Vehicle Excise duty) застосовується з березня 2001 г. від- носно нових машин залежно від вихлопу двоокису вуглецю і типу ви- користовуваного бензину. Річна ставка збору для машин, зареєстрова- них після березня 2001 р., коливається в межах 65–165 ф.ст. для ма- шин, що використовують бензин; 75–170 ф.ст. — для машин, що пра- цюють на дизельном паливі; для автомобілів, що працюють на високоо- чищених видах палива, ставка збору коливається в межах 55–160 ф.ст. Відносно  машин, зареєстрованих до березня 2001 р., розмір збору зале- жить від об’єму двигуна. Стандартна ставка дорівнює  170 ф.ст., зниже- на ставка становить 110 ф.ст. для машин з об’ємом двигуна до 1,549 см3.

-           Для вантажних автомобілів встановлена річна стандартна ставка до- рожнього збору у розмірі 165 ф.ст. (160 ф.ст. — для вантажівок, що мають сертифікат про понижене забруднення повітря). Розмір збору на автобуси залежить від числа посадочних місць.