ЗМІСТ

Вступ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Розділ І. Теоретичні основи оподаткування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1. Історичні передумови виникнення і розвитку податків . . . . . . . . . . . . 5

1.2. Економічний зміст та функції податків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3. Еволюція теорії оподаткування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4. Податкова система держави та принципи її побудови . . . . . . . . . . . . . 23

Розділ ІІ. Міжнародні аспекти оподаткування та гармонізація подат- кових систем країн-учасниць Європейского Союзу  . . . . . . . . . . . . . . 30

2.1. Податкова система Великобританії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.1.1. Загальна характеристика податкової системи

Великобританії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.1.2. Податки на доходи і прибутки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1.3. Податки на споживання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.1.3. Муніципальні податки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.1.4. Система соціального страхування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.2. Податкова система США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.2.1. Загальна характеристика податкової системи США  . . . . . . . . . 57

2.2.2. Федеральні податки США. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.2.3. Податки штатів та місцевих органів влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.3. Податкова система Росіїйської Федерації (РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.3.1. Загальна характеристика податкової системи РФ . . . . . . . . . . . 71

2.3.2. Основні федеральні податки РФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.3.3. Регіональне та місцеве оподаткування у РФ. . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.3.4. Особливості адміністрування податків у РФ . . . . . . . . . . . . . . . . 91

2.4. Податкова система Японії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2.4.1. Органи податкового регулювання та контролю Японії . . . . . . . 93

2.4.2. Система податкових  надходжень до бюджету Японії . . . . . . . . 95

2.5. Інтеграційні процеси в сфері оподаткування ЄС. . . . . . . . . . . . . . . . .101

2.5.1. Історичні передумови і необхідність гармонізації оподаткування ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

2.5.2. Гармонізація податкових систем ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Розділ ІІІ. Податкова система України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

3.1. Податки на доходи і прибутки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

3.1.1. Податок на прибуток підприємств..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

3.1.2. Податок з доходів фізичних осіб  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

3.1.3. Єдиний податок для суб’єктів малого бізнесу . . . . . . . . . . . . . .140


3.1.4. Вплив внесків на обов’язкове соціальне страхування

на доходи платників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

3.2. Податки на споживання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

3.2.1. Податок на додану вартість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

3.2.2. Акцизний збір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

3.2.3. Мито . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

3.3. Платежі за використання природних ресурсів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

3.3.1. Плата  за землю.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

3.3.2. Плата за спеціальне використання водних ресурсів . . . . . . . . .175

3.3.3. Збір за спеціальне користування надр.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

3.3.4. Збір за геологорозвідувальні  роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

3.3.5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. 177

3.4. Податки на власність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

3.4.1. Податок з власників транспортних  засобів . . . . . . . . . . . . . . . . .178

3.4.2. Світовий досвід оподаткування нерухомості, майна і землі. .187

3.4.3. Перспективи розвитку оподаткування власності в Україні. .199

3.5. Місцеві податки і збори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

3.5.1. Сутність, види та функції місцевих податків і зборів.  . . . . . . .209

3.5.2. Порядок справляння місцевих податків і зборів . . . . . . . . . . . .209

3.6. Інші податки та збори  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

3.6.1. Плата за торговий патент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

3.6.2. Державне  мито. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

3.6.3. Внески до фонду гарантування вкладів фізичних осіб . . . . . .217

3.6.4. Податок на промисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

3.6.5. Збір на розвиток виноградарства, садівництва

та хмілярства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

3.6.6. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

3.6.7. Збір за використання радіочастотного  ресурсу . . . . . . . . . . . . .220

3.6.8. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу

на електричну та теплову енергію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221

3.6.9. Збір за проведення гастрольних заходів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221

3.6.10. Збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу

на природний газ для споживачів усіх форм власності . . . . .221

3.6.11. Судовий збір.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222

Розділ ІV. Система адміністрування податків в Україні  . . . . . . . . . . 223

4.1. Зміст і принципи системи податкового адміністрування

в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

4.2. Нормативно-правова та організаційна складові системи адміністрування податків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

4.3. Модернізація системи податкового адміністрування в Україні . . .240


4.4. Недоліки та суперечності нормативно-правових актів, що

регулюють податкове адміністрування в Україні.  . . . . . . . . . . . . . . .247

4.5. Податковий кодекс та проблеми реформування податкового адміністрування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

4.6. Удосконалення системи податкового адміністрування в контексті інтеграційних процесів.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268

Розділ V. Податкова політика та соціально-економічне зростання. . 277

5.1. Зміст та призначення податкової політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

5.2. Механізм податкової політики України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284

5.3. Податкова політика: реструктуризація і конкурентоспроможність національної економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295

5.4. Податкова політика у реалізації соціальної  стратегії  держави . . . .301

Розділ VI. Практикум з оподаткування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339

Список використаної і рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . .445


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ігор Олексійович ЛЮТИЙ Людмила Миколаївна ДЕМИДЕНКО Микола Васильович РОМАНЮК  Юлія Леонідіївна СУББОТОВИЧ Валентина Борисівна ТРОПІНА

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

За редакцією доктора економічних наук, професора І. О. Лютого

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов Редактор — О. О. Лісна

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 17.11.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 25,65. Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006