Додаток Ставки оподаткування підакцизних товарів у РФ


Додаток 7


 

 

Види підакцизних товарів

Податкова ставка (у відсотках і (або) рублях і копійках за одиницю вимірювання)

Спирт етиловий зі всіх видів сировини (зо- крема етиловий спирт-сирець зі  всіх видів сировини)

23 руб. 50 коп. за 1 літр безводого спирту етило- вого

 

Спиртосодержащая парфюмерно-косметична продукція в металевій аерозольній упаковці

0 руб. 00 коп. за 1 літр без- водого етилового спирту, що міститься в підакциз- них товарах

 

Спиртосодержащая продукція побутової хі- мії в металевій аерозольній упаковці

0 руб. 00 коп. за 1 літр без- водого етилового спирту, що міститься в підакциз- них товарах

Алкогольна продукція (за винятком вин нату- ральних, зокрема шампанських, ігристих, газо- ваних, шипучих, натуральних напоїв зі змістом етилового спирту не більше 6% об’єму гото- вої продукції, виготовлених з віноматеріалов, проведених без додавання етилового спирту і спиртосодержащая продукція (за винятком спіртосодержащей парфюмерно-косметичної продукції в металевій аерозольній упаковці і спіртосодержащей продукції побутової хімії в металевій аерозольній упаковці)

 

162 руб. 00 коп. за 1 літр безводого спирту етило- вого

Вина, що міститься в підакцизних товарах, на- туральні (за винятком шампанських, ігристих, газованих, шипучих), натуральні напої із зміс- том етилового спирту не більше 6% об’єму го- тової продукції, виготовлені з виноматеріалів, проведених без додавання етилового спирту

 

2 руб. 20 коп. за 1 літр

Вина шампанські, ігристі, газовані, шипучі

10 руб. 50 коп. за 1 літр

Пиво  з  нормативним  (стандартизованим)

змістом об’ємної частки етилового спирту до

0,5% включно

 

0 руб. 00 коп. за 1 літр

Пиво з нормативним (стандартизованим) змістом об’ємної частки етилового спирту по- над 0,5 і до 8,6% включно

 

2 руб. 07 коп. за 1 літр

Пиво з нормативним (стандартизованим) зміс- том об’ємної частки етилового спирту понад 8,6%

 

7 руб. 45 коп. за 1 літр


 

Тютюн трубковий, курильний, жувальний, смоктальний, нюхальний, кальянний, за ви- нятком тютюну, використовуваного як сиро- вина для виробництва тютюнової продукції

 

300 руб. 00 коп. за 1кг

Сигари

17 руб. 75 коп. за 1 штуку

 

Сигарілли

217 руб. 00 коп. за 1000 штук

 

Види підакцизних товарів

Податкова ставка (у від- сотках і (або) рублях і копійках за одиницю ви- мірювання)

 

Сигарети з фільтром

100 руб. 00 коп. за 1000 штук + 5% розрахун- ковій  вартості, що об- числюється виходячи з максимальної роздрібної ціни, але не менше 115 руб. 00 коп. за 1000 штук

 

Сигарети без фільтру, цигарки

45 руб. 00 коп. за 1000 штук + 5% розрахун- ковій  вартості, що об- числюється виходячи з максимальної роздрібної ціни,  але не менше 60 руб. 00 коп. за 1000 штук

Автомобілі легкові з потужністю двигуна до

67,5 квт (90 к.с.) включно

0 руб. 00 коп. за 0,75 квт

(1 к.с.)

Автомобілі легкові з потужністю двигуна понад

67,5 квт (90 к.с.) і до 112,5 квт (150 к.с.) включно

18 руб. 00 коп. за 0,75 квт

(1 к.с.)

Автомобілі легкові з потужністю двигуна по- над 112,5 квт (150 к.с.), мотоцикли з потуж- ністю двигуна понад 112,5 квт (150 к.с.)

 

181 руб. 00 коп. за 0,75 квт (1 к.с.)

Автомобільний бензин з октановим числом до «80» включно

 

2657 руб. 00 коп. за 1 тонну

Автомобільний бензин з іншими октановими числами

 

3629 руб. 00 коп. за 1 тонну

Дизельне паливо

1080 руб. 00 коп. за 1 тонну

Моторні масла для дизельних і (або) карбю- раторних (інжекторних) двигунів

 

2951 руб. 00 коп. за 1 тонну

Прямогонний бензин

2657 руб. 00 коп. за 1 тонн