Додаток Акцизи у РФ


Додаток 6


 

 

Платники

Об’єкт опо- даткування

 

Податкова база

Податковий період

 

Термін сплати

1) організації;

2) індивідуальні під- приємці;

3) особи, що визна- ються платниками податків у зв’язку з переміщенням то- варів через митний кордон Російської Федерації, визначу- вані відповідно до Митного кодексу Російської Федера- ції.

Організації й інші особи визнаються платниками подат- ку, якщо вони здій- снюють операції, що підлягають оподат- куванню.

 

операції

визначається окремо по кож- ному виду підакцизного то- вару:

- при реалізації (передачі) або отриманні підакцизних товарів;

- визначення розрахункової вартості тютюнових виробів, відносно яких встановлені комбіновані податкові ставки;

- збільшення податкової бази при реалізації підакцизних товарів і підакцизної міне- ральної сировини;

-  при  здійсненні  операцій з підакцизними  товарами з використанням різних по- даткових ставок;

- при  ввезенні підакцизних товарів на митну територію Російської Федерації.

 

календарний місяць

- при здійсненні операцій з підакцизними товарами;  — при ввезенні підакцизних товарів на митну територію Російської Федерації