Додаток Ставки єдиного соціального податку у РФ


Додаток 5


 

Податкова база на кож- ну фізична особа нарос- таючим підсумком з по- чатку року

 

Федеральний бюджет

Фонд соціального стра- хування Російської Фе- дерації

Фонди обов’язкового медичного страхування

 

Разом

 

Федеральний фонд обов’язкового ме- дичного страху- вання

Територіальні фон- ди обов’язкового медичного страху- вання

1

2

3

4

5

6

1. Для осіб, що проводять виплати фізичним особам:

1.1. Для організацій; індивідуальних підприємців; фізичних осіб, що не визнаються індивідуальними підприємцями

до 280000 рублів

 

20,0%

 

2,9%

 

1,1%

 

2,0%

 

26,0%

 

від

280001 рубля до

600000 рублів

56000 рублів

+ 7,9% з суми, що пере- вищує

280000 рублів

8120 рублів

+ 1,0% з суми, що пе- ревищує

280000 рублів

 

3080 руб- лів + 0,6% з суми, що

перевищує

280000 ру- блів

 

5600 руб- лів + 0,5% з суми, що

перевищує

280000 ру- блів

 

72800 рублів

+ 10,0% з суми, що переви-

щує 280000 рублів

 

понад

600000 рублів

81280 рублів

+ 2,0% з суми, що перевищує

600000 рублів

 

11320 рублів

 

5000 рублів

 

7200 рублів

 

104800 руб- лів + 2,0%

з суми, що перевищує

600000 руб- лів

1.2. Для платників податків — сільськогосподарських товаровиробників, організацій народних художніх промислів і родових, сімейних общин корінних нечисленних народів Півночі, що займаються традиційними галузями господарювання, застосовуються наступні податкові ставки:

до 280000 рублів

 

15,8%

 

1,9%

 

1,1%

 

1,2%

 

20,0%


 

 

від

280001 рубля до

600000 рублів

44240 рублів

+ 7,9% з суми, що пере- вищує

280000 рублів

5320 рублів

+ 0,9% з суми, що пе- ревищує

280000 рублів

 

3080 руб- лів + 0,6% з суми, що переви-

щує 280000 рублів

 

3360 руб- лів + 0,6% з суми, що

перевищує

280000 рублів

 

56000 руб- лів + 10,0% з суми, що перевищує

280000 рублів

 

понад

600000 рублів

69520 рублів

+ 2,0% з суми, що пере- вищує

600000 рублів

 

8200 рублів

 

5000 рублів

 

5280 рублів

 

88000 рублів +

2,0% з суми, що переви- щує 600000 рублів

2. Для індивідуальних підприємців, якщо інше не передбачене пунктом

3, застосовуються наступні ставки:

до 280000 рублів

 

7,3%

 

-

 

0,8%

 

1,9%

 

10,0%

 

від

280001 рубля до

600000 рублів

20440 рублів

+ 2,7% з суми, що пере- вищує

280000 рублів

 

-

 

2240 руб- лів + 0,5% з суми, що переви-

щує 280000 рублів

 

5320 руб- лів + 0,4% з суми, що

перевищує

280000 рублів

 

28000 рублів

+ 3,6% з суми, що переви-

щує 280000 рублів

 

понад

600000 рублів

29080 рублів

+ 2,0% з суми, що перевищує

600000 рублів

 

-

 

3840 рублів

 

6600 рублів

 

39520 рублів

+ 2,0% з суми, що переви-

щує 600000 рублів

3. Адвокати і нотаріуси, що займаються приватною практикою, сплачу- ють податок по наступних податкових ставках:

до 280000 рублів

 

5,3%

 

-

 

0,8%

 

1,9%

 

8,0%


 

 

від

280001 рубля до

600000 рублів

14840 рублів

+ 2,7% з суми, що перевищує

280000 рублів

 

-

 

2240 руб- лів + 0,5% з суми, що переви-

щує 280000 рублів

 

5320 руб- лів + 0,4% з суми, що

перевищує

280000 рублів

 

22400 рублів

+ 3,6% з суми, що переви-

щує 280000 рублів

 

понад

600000 рублів

23480 рублів

+ 2,0% з суми, що пере- вищує

600000 рублів

 

-

 

3840 рублів

 

6600 рублів

 

33920 рублів +

2,0% з суми, що переви- щує 600000 рублів

4. Платники податків — організації, що здійснюють діяльність в облас- ті інформаційних технологій, за винятком платників податків, що ма- ють статус резидента техніко-впроваджуваної особи економічної зони, сплачують податок по наступних податкових ставках:

до 75000 рублів

 

20,0%

 

2,9%

 

1,1%

 

2,0%

 

26,0%

 

від 75001 рубля до

600000 рублів

15000 рублів

+ 7,9% з суми, що пере- вищує

75000 рублів

2175 рублів

+ 1,0% з суми, що пе- ревищує

75000 рублів

 

825 рублів

+ 0,6% з суми, що переви- щує 75000 рублів

 

1500 руб- лів + 0,5% з суми, що переви- щує 75000 рублів

 

19500 рублів

+ 10,0% з суми, що пе- ревищує

75000 рублів

 

понад

600000 рублів

56475

+ 2,0% з суми, що пере- вищує

600000 рублів

 

7425 рублів

 

3975 рублів

 

4125 рублів

 

72000 руб- лів + 2,0%

з суми, що перевищує

600000 рублів