3.6.10. Збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природ- ний газ для споживачів  усіх форм власності у розмірі 2 відсотки до діючо- го тарифу на природний газ. Платниками є суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які провадять діяльність з постачання природ- ного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів. Порядок справляння збору встановлюється Кабінетом Міністрів України. Надхо- дження збору зараховуються до спеціального фонду державного бюдже- ту і спрямовуються на надання субвенції місцевим бюджетам на будів- ництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у пер- шу чергу сільських.