3.6.8. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

У 2003 році перелік загальнодержавних податкових платежів в Укра- їні поповнився збором у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію. Збір введено з метою формування спеці- ального фонду Державного бюджету, кошти якого повинні спрямовува- тися на виконання програми будівництва вітряних електростанцій. Роз- мір і механізм сплати цього збору встановлюється Кабінетом Міністрів України спільно з Національною комісією регулювання електроенерге- тики України.