3.6.7. Збір за використання радіочастотного ресурсу

Використання радіочастотного ресурсу в Україні  здійснюється на платній основі. Збір за використання радіочастотного ресурсу стягується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів, направ- лених на підвищення ефективності використання цього ресурсу. Згідно із Законом «Про радіочастотний ресурс України» користувачі сплачують збір щомісячно в терміни, визначені відповідними законодавчими акта- ми. Ставки збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Сума збору за користування радіочастотним ресурсом визначається платниками самостійно виходячи з розміру встановлених ставок та ши- рини смуги радіочастот, визначеної у ліцензії на користування радіочас- тотним ресурсом України або дозволі на експлуатацію, по кожному регі- ону окремо. Платники щомісяця протягом 20 календарних днів, наступ- них за останнім календарним днем звітного місяця, подають до органів податкової служби податкові декларації за встановленою формою.