3.3.4. Збір за геологорозвідувальні роботи

Збір за геологорозвідувальні роботи обчислюється за нормативами ко- ристувачів надр усіх форм власності, що добувають корисні копалини як на раніше розвіданих родовищах, так і з попередньо оціненими запасами, і сплачується до Державного бюджету.

Ці нормативи встановлені окремо для кожного виду корисних копа- лин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин і на- ведені у додатку до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер- дження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідуваль- ні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справлян- ня» від 29.01.99 № 115.

Надрокористувачі самостійно обчислюють суму збору виходячи з об- сягів видобутих (погашених запасів) корисних копалин, нормативів збо- ру з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів. Платники складають розрахунок даного збору щоквартально за затвердженою формою і по- дають органам державної податкової служби за місцезнаходженням ро- довища корисних копалин протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Протягом звітного періоду користувачі надр сплачують авансові внески, а вся сума збору сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку збору.